skip to Main Content

Verschillende afkortingen, verschillende soorten hulp

De Rijksoverheid en lokale overheden hebben verschillende steunmaatregelen getroffen, om jou als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze periode. De verschillende maatregelen zijn van toepassing op verschillende situaties. Maar welke gelden precies voor jou? Hieronder volgt een overzicht waar en via welke instantie je een beroep op de maatregelen kan doen.

De Tozo

Oftewel de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 4 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor de Tozo-regeling gelden een aantal voorwaarden. Check hier of de Tozo voor jou geldt. Of lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer informatie over de overbruggingsregeling en de uitvoering hiervan? Kijk dan op de website van jouw woongemeente of kijk bij de Tozo-loketten in Noord-Holland Noord:

De NOW

Oftewel de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. De NOW is er om werkgevers tegemoet te komen als ze omzetverlies lijden door de coronacrisis. Met de tegemoetkoming NOW kan je als werkgever werknemers, zowel vaste als flexibele krachten, blijven betalen en hiermee hopelijk hun banen behouden.

  • In deze video zie je in grote lijnen wat de NOW-regeling inhoudt.
  • In deze animatie wordt het aanvraagproces stap voor stap uitgelegd.
  • Voor de NOW-aanvraag is het nodig om je omzetverlies op te geven. De Rekenhulp omzetverlies kan je hierbij op weg helpen.

Op de website van het UWV vind je de meest relevante informatie.

De TVL

Oftewel de Tegemoetkoming vaste lasten voor het MKB.

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK, om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020, tot een maximum van € 50.000,-, afhankelijk van hun omvang, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent). De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (zie hieronder) komen in aanmerking voor de TVL.

Kijk voor meer informatie over de TVL op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

De TOGS

De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen, om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS kan je aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Coronacalculator

Bereken met de slimme coronacalculator hoe de coronamaatregelen jouw onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Je vindt hem hier.

Vragen over de steunmaatregelen?

Vragen over de steunmaatregelen?

Neem contact op
Back To Top